Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία  ΞΥΠΟΛΙΑΣ δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα των θερμό-υδραυλικών από το 1999.

Η εμπειρία μας στο συγκεκριμένο τομέα μας καθιστά υπευθύνους και ικανούς να αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως έργο.

Η ιδιαίτερη μεταχείριση που έχουμε σαν εταιρεία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών έχει εξασφαλίσει σε εκατοντάδες πελάτες μόνιμης συνεργασίας άριστα τεχνικά αποτελέσματα, με εγγυημένη εργασία και ανταγωνιστικές τιμές  σε εργασία και υλικά.

Όλες οι ανάγκες συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής και αρχικής εγκατάστασης των δικτύων και των συσκευών καλύπτονται από τα συνεργεία μας. Οι τεχνικές εργασίες μας, ακολουθούν τις τεχνολογικές και γενικές οδηγίες του ισχύοντος κανονισμού, τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας  και εφαρμόζουν τις μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος.

Το τεχνικό γραφείο Ξυπολιάς λειτουργεί με σωστή τακτική και χρησιμοποιεί υλικά πιστοποιημένα. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την σωστή υλοποίηση των αναγκών του, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Κατά την διάρκεια των έργων μας, γίνεται συχνός έλεγχος ποιότητας υλικών και εργασιών με συνέπεια τα πιο άριστα αποτελέσματα για την ολοκλήρωσή τους.

Οι εργασίες μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν εγκατάσταση-τοποθέτηση  καθώς και συντήρηση σε :

 1. Συστήματα θέρμανσης-ψύξης
 2. Ύδρευση και αποχέτευση
 3. Συστήματα αυτόματου ποτίσματος
 4. Συστήματα αντλιοστασίων
 5. Άντληση υδάτων
 6. Ηλιακά συστήματα και θερμοσίφωνες
 7. Λεβητοστάσια
 8. Ενδοδαπέδια θέρμανση
 9. Πισίνες
 10. Βιολογικούς
 11. Φυσικό αέριο
 12. Συντήρηση καυστήρα
 13. Πυρασφάλεια
 14. Ιατρικά αέρια
 15. Γεωτρήσεις
 16. Υδρορροές
Δείγματα Εργασιών
Scroll to Top