Σπαστήρας Αδρανών Υλικών!

Σπαστήρας Αδρανών Υλικών!

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θραύση γρανίτη, μαρμάρου, πορφυρίτη,
βασάλτη, μπαζών, κεραμικών, γυαλιών και άλλων πολλών υλικών.
Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη θραύση χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή πλίνθων, οπλισμένου σκυροδέματος, γυαλιού κτλ.

Scroll to Top