Πυρασφάλεια

Η πείρα μας στον τομέα της πυρασφάλειας είναι μεγάλη δεδομένου ότι έχουμε αναλάβει έργα όπως πολυκαταστήματα, ιδρύματα, σχολεία, δημαρχεία κλπ.

Διαθέτουμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή πυροσβεστικών δικτύων ανεξαρτήτως διατομής σε ελάχιστο χρόνο(VICTAULIC).Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων και αντλιοστασιών,

Πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα κτήρια, ανεξαρτήτως χρήσης, βάσει πυροπροστασίας διακρίνονται σε υφιστάμενα και νέα. Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ.71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ α’32).

Συγκεκριμένα ως υφιστάμενα νοούνται τα κτίρια των οποίων η αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω διατάγματος, ενώ ως νέα νοούνται εκείνα των οποίων η αίτηση έκδοσης άδειας κατατέθηκε μετά την έναρξη ισχύος του.

Δείγματα Εργασιών
Scroll to Top