ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας

Το ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας καλύπτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διαδρομών, με τέσσερις βασικούς άξονες: Πάτρα-Αθήνα, Πάτρα Θεσσαλονίκη, Πάτρα-Καλαμάτα και Πάτρα-Ιωάννινα. Το ΚΤΕΛ Αχαΐας έχει μελετήσει τις ανάγκες του επιβατικού κοινού στο οποίο απευθύνεται και λαμβάνει ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους και για τον λόγο αυτό εμπιστεύτηκε την εταιρία μας «ΞΥΠΟΛΙΑΣ» για την διεκπεραίωση και την υλοποίηση των αποξηλώσεων, της  αδιατάρακτης κοπής και της εκσκαφής  του καινούργιου σταθμού. Το κόστος του έργου κατασκευής του νέου σταθμού του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας ανέρχεται στα 9,3 εκατ. Ευρώ.

Scroll to Top