Κρατικός Αερολιμένας Αράξου

Θερμουδραυλικές εργασίες και συντήρηση μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης στον κρατικό αερολιμένα Αράξου. Εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλεών,επισκευή και συντήρηση αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος στον κρατικό αερολιμένα Αράξου.

Scroll to Top