Κεντρικός Κλιματισμός

Η πολυετή εμπειρία μας μέσα από πολλά έργα κεντρικού κλιματισμού μας κατατάσσει  ανάμεσα στις πιο κορυφαίες εταιρίες στην κατασκευή και την συντήρηση συστημάτων κεντρικού κλιματισμού. 

Σήμερα θεωρείται πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε κατοικία να είναι μονωμένη. Να είναι επενδεδυμένη δηλαδή με κατάλληλα υλικά τα οποία την καθιστούν, σε όποιο βαθμό είναι αυτό δυνατό, ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη από τις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυτό έχει φυσικά όλα τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης ενέργειας, που συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργεί όμως και κάποια προβλήματα. Διατηρώντας συνεχώς τον ίδιο αέρα μέσα σε ένα κλειστό χώρο διατηρούμε ταυτόχρονα και διάφορες επιβλαβείς για τον οργανισμό ουσίες και μικροοργανισμούς ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουμε και τα επίπεδα υγρασίας του. Και αυτό ίσως να μην είναι εμφανές στους περισσότερους από εμάς καθώς κανένα σπίτι δεν είναι τελικά αεροστεγώς κλεισμένο ούτε έχει και την τέλεια μόνωση, μπορεί όμως να δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπους με ευαισθησίες ή με ήδη επιβαρυμένη υγεία.

Όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένα σύστημα κεντρικού κλιματισμού. Ένα σύστημα δηλαδή που αναλαμβάνει να διαχειριστεί ολικά την ποιότητα του αέρα μας και όχι απλώς να του αυξήσει ή μειώσει τη θερμοκρασία του, όπως κάνουνε τα απλά κλιματιστικά που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι.

Το βασικότερο πλεονέκτημα του συστήματος κεντρικού κιματισμού ειναι ότι παράλληλα λειτουργεί και ως εξαερισμός. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τον αέρα από το χώρο μας, και προτού τον θερμάνουμε ή τον ψύξουμε απορρίπτουμε μία ποσότητα από αυτόν στο περιβάλλον. Παράλληλα προσάγουμε την αντίστοιχη ποσότητα φρέσκου αέρα από έξω και τον αναμιγνύουμε με τον υπάρχοντα αέρα, πριν τον επιστρέψουμε στο χώρο μας. Έτσι έχουμε πάντα φρέσκο αέρα μέσα στο χώρο μας.

Βέβαια με τον τρόπο αυτό έχουμε απώλειες. Πετάμε στο περιβάλλον αέρα τον οποίο προηγουμένος είχαμε θερμάνει ή αντίστοιχα ψύξει. Αυτή είναι μια συνειδητή θυσία προκειμένου να διατηρήσουμε την ποιότητα του αέρα μας σε κάποια συγκεκριμένα επίπεδα. Επιπλέον υπάρχουν συσκευές ανάκτησης όπου επιτρέπουνε στον καινούριο, νωπό, αέρα που μπαίνει στο χώρο μας να ανακτήσει κάποιο ποσό από τη θερμότητα του αέρα που θα απορρίψουμε στο περιβάλλον. Έτσι ελαχιστοποιούμε την απώλεια.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κεντρικού κλιματισμού:

Τα συστήματα που χρησιμοποιούν μόνο αέρα. Σε αυτά ο αέρας κινείται μέσω αεραγωγών. Η ψύξη και αφύγρανση του γίνεται με νερό το οποίο έχει ψυχρανθεί στην κλιματιστική μονάδα. Η θέρμανση του γίνεται με ζεστό νερό το οποίο έχει παραχθεί από ένα λέβητα ενώ η ύγρανση του γίνεται μέσω υγραντήρων όπου προσάγουνε στον άερα μας νερό ή ατμο. Ο αέρας, μέσω των αεραγωγών, φτάνει σε όλα το προς κλιματισμό δωμάτια.Το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ είναι ότι ο εξαερισμός ενσωματώνεται εύκολα με τον κλιματισμό, καθώς αυτό που ανακυκλοφορεί είναι ο αέρας. Επίσης, μέσω της τεχνολογίας μεταβλητής παροχής αέρα, το σύστημα μπορεί να μεταβάλλει την παροχή του αέρα, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του, αντιμετωπίζοντας έτσι διαφορετικά φορτία ή πολλαπλούς χώρους.

Μια άλλη μέθοδος είναι να θερμαίνουμε ή να ψύχουμε νερό, με λέβητα ή κλιματιστική μονάδα αντίστοιχα, να το κυκλοφορούμε μέσω σωληνώσεων μέσα στο σπίτι και με κατάλληλα σώματα που περιέχουνε εναλλάκτη θερμότητας και ανεμιστήρα (fancoils) να αναγκάζουμε τον αέρα του δωματίου μας να κυκλοφορεί πάνω από αυτά και να μεταβάλλει τη θερμότητα του. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά το σύστημα εξαερισμού, διαφορετικά δεν απολαμβάνουμε όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω.

Ως συμπέρασμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού αντιμετωπίζουν συνολικά τον αέρα μας και αναμφισβήτητα η ποιότητα του δεν είναι συγκρίσιμη με τις άλλες μεθόδους ψύξης ή θέρμανσης. Ωστόσο το κόστος της εγκατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερο και δύσκολα θα κάνει κάποιος απόσβεση. Για αυτό βλέπουμε ότι χρησιμοποιείτε κυρίως από επιχειρήσεις και μαγαζιά, όπου και τα φορτία αλλά και οι ανάγκες εξαερισμού είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ενός σπιτιού.

Δείγματα Εργασιών
Scroll to Top