Διάτρηση Σήραγγας-Τούνελ στην Κλόκοβα

  Αδιατάρακτη κοπή για άνοιγμα οδού και αντεστραμμένη Διάτρηση Σήραγγας-Τούνελ στην Κλόκοβα για εγκατάσταση φωτισμού. 

Scroll to Top