Σπάσιμο Μπετόν

Σπάσιμο Μπετόν Αναλαμβάνουμε σπάσιμο μπετόν με κομπρεσέρ μεγάλων κομμένων στοιχείων από αδιατάρακτη κοπή, σε μικρότερα κομμάτια ώστε να γίνει πιο εύκολη η μεταφορά τους, την οποία μπορούμε να αναλάβουμε με δικό μας όχημα. Επίσης μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σπάσιμο μπετόν σε σημεία που δεν είναι εφικτό να γίνει αδιατάρακτη κοπή.Αναλαμβάνουμε και το γκρέμισμα εσωτερικών και εξωτερικών […]

Σπάσιμο Μπετόν Read More »