Έργα

Κρατικός Αερολιμένας Αράξου

Κρατικός Αερολιμένας Αράξου

Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Θερμουδραυλικές εργασίες και συντήρηση μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης στον κρατικό αερολιμένα Αράξου. Εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλεών,επισκευή και συντήρηση αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος στον κρατικό αερολιμένα Αράξου. Πίσω στα Έργα

Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Read More »

Scroll to Top