Σπαστήρας Αδρανών Υλικών!

Σπαστήρας Αδρανών Υλικών! Σπαστήρας Αδρανών Υλικών! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θραύση γρανίτη, μαρμάρου, πορφυρίτη,βασάλτη, μπαζών, κεραμικών, γυαλιών και άλλων πολλών υλικών.Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη θραύση χρησιμοποιούνται για τηνπαραγωγή πλίνθων, οπλισμένου σκυροδέματος, γυαλιού κτλ.

Σπαστήρας Αδρανών Υλικών! Read More »